5-дневен пакет КЗУ „Мини” филиал Баня, Карловско

DSCI0130

филиал БАНЯ, КАРЛОВСКО
/ 5-дневен пакет КЗУ „Мини” /

Цени за ден престой, както следва:
– в апартамент – 40,00лв.
– в категория ІА* с 1 легло – 36,00лв.
– в категория ІА* с 2 легла – 30,00лв.
– в категория ІА с 1 легло – 28,00лв.
– в категория ІА с 2 легла – 25,00лв.
– в категория ІА с 3 легла – 25,00лв.
– в ІІ-ра категория – 20,00лв.
Стойността на ден престой по пакета е за едно лице и
включва: нощувка в съответната категория стая, лечебно
хранене и една процедура / луголечение или хидротерапия / .
Пакетът се отнася само за пациенти ползващи
извънболнична медицинска помощ в лечебното
заведение.

За контакт:
филиал Баня, Карловско – тел. 03132 / 22 04