sbrnk

7 септември, 2015

Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01.08-31.08.2015 г

Дата: 07 септември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01.08-31.08.2015 г
7 септември, 2015

Доставка на природен газ за отопление за обект „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ – филиал Хисаря, по програмата за ЕЕМ на МФ „Козлодуй“.

Дата: 07 септември 2015 г. Номер в АОП: 686136
2 септември, 2015

Доставка на работно облекло за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 02 септември 2015 г. Номер в АОП: 9045491
19 август, 2015

Доставка на спално бельо за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 19 август 2015 г. Номер в АОП:9045005