sbrnk

Дата: 13 ноември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2017 г

Дата: 09 ноември 2017 г. Информация за изпълнението на договора

Дата: 11 октомври 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2017 г

Дата: 13 септември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2017 г

Дата: 14 август 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2017 г

Дата: 13 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2017 г

Дата: 14 юни 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2017 г

Дата: 16 май 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2017 г

Дата: 10 април 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2017 г

Дата: 14 март 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.02-28.02.2017 г

Дата: 14 февруари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2017 г

Дата: 17 януари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2016 г

Дата: 13 декември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2016 г

Дата: 16 ноември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2016 г

Дата: 11 октомври 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2016 г.

Дата: 16 септември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП -2004 за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г

Дата: 18 август 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2016 г.

Дата: 15 юли 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2016 г.

Дата: 13 юни 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г.

Дата: 10 май 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2016 г.

Дата: 18 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2016 г.

Дата: 15 март 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.02-29.02.2016 г.

Дата: 11 февруари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2016 г.

Дата: 04 септември 2015 г. Договор

Дата: 17 август 2015 г. Номер в АОП:682963

Решение

17 август, 2015

Доставка на горива: 1.Газьол за отопление с CPV код 09134000-7, 2 700 000 /два милиона и седемстотин хиляди/ литра +/- 20%, 0,1% сяра, маркиран червен.

Дата: 17 август 2015 г. Номер в АОП:682963
12 август, 2015

Справка за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2015 г.

Дата: 12 август 2015 г. Справка за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01/07-31/07/2015
11 август, 2015

Строително-ремонтни дейности в стационар на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиал Наречен

Дата: 11 август 2015 г. Номер в АОП:681946
8 юли, 2015

След гаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 юли 2015 г. Номер В АОП: 676400