sbrnk

6 юли, 2015

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД – филиал Банкя

Дата:06 юли 2015 г. Номер в АОП: 9043543
26 юни, 2015

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 26 юни 2015 г. Номер в АОП: 674580
24 юни, 2015

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД – филиал Велинград.

Дата: 24 юни 2015 Номер в АОП: 673202