Новини

филиал БАНЯ, КАРЛОВСКО

Цени на Мини комплексна здравна услуга / Мини КЗУ /,както следва:
– в апартамент* – 55,00лв.
– в категория ІА* с 1 легло – 51,00лв.
– в категория ІА* с 2 легла – 45,00лв.
– в категория ІА с 1 легло – 43,00лв.
– в категория ІА с 2 легла – 43,00лв.
– в категория ІА с 2 легла – 40,00лв.
– в категория ІА с 3 легла – 40,00лв.
– в ІІ-ра категория – 35,00лв.
Цените са за ден престой на едно лице и включват:
медицинско обслужване по предписание на
рехабилитационния екип – лекарски преглед и една
балнеотерапевтична процедура, лечебно хранене / закуска,
обяд, вечеря /, нощувка.

За контакт:
филиал Баня, Карловско – тел. 03132 / 22 04

12 април, 2024
Баня Карловско Вила

Филиал Баня Карловско пакет „Мини КЗУ“

филиал БАНЯ, КАРЛОВСКО Цени на Мини комплексна здравна услуга / Мини КЗУ /,както следва: – в апартамент* – 55,00лв. – в категория ІА* с 1 легло – 51,00лв. – в категория ІА* с 2 легла – 45,00лв. – в категория ІА с 1 легло – 43,00лв. – в категория ІА с 2 легла – 43,00лв. – в категория ІА с 2 легла – 40,00лв. – в категория ІА с 3 легла – 40,00лв. – в ІІ-ра категория – 35,00лв. Цените са за ден престой на едно лице и включват: медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип – лекарски преглед и една балнеотерапевтична процедура, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря /, нощувка. За контакт: филиал Баня, Карловско – тел. 03132 / 22 04
10 април, 2024
IMG_20160520_133142

Промоционални пакети Банкя

филиал БАНКЯ – 10-дневен пакет – 800лв. – 7-дневен пакет – 500лв. – 5-дневен пакет – 430лв. Стойността на пакета е за едно лице и за ден престой в категория стая ІА* се включват: медицински процедури по предписание на лекар от рехабилитационния екип, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря /, нощувка. За контакт: Филиал Банкя – тел. 02 / 99 77 283; 0884280153 Централен офис на „СБР-НК”, ЕАД – 02/9803552; 02/9873176;0884378088; 0887303100
10 април, 2024
kustendil_1

Съобщение КИТИ Кюстендил

Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион (ЮЗР) ще проведе публични обсъждания на концепции за интегрирани териториални инвестиции преминали етапа на оценка за административно съответствие и допустимост. Единадесет са концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в които има предвидени дейности на територията на област Кюстендил и които преминават този първи етап на оценка. Публични обсъждания на тези концепции ще се състоят в периода 17-30 април в населените места от областта, където са планирани дейности. Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор на концепциите за ИТИ, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който следва да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизиране списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР. За участие в публичните събития са поканени партньорите по проекта, представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции, медии, широката общественост. Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкети, линкове към които са посочени под всяка КИТИ по-долу в публикацията, на страницата на УО на ПРР, на Единния информационен портал – секция Календар. Препоръки или възражения относно концепциите могат да се изпращат и на електронната поща на ОИЦ-Кюстендил/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР:  oic_kn@abv.bg в срок до 30 април 2024 г. График за провеждане на публичните обсъждания на КИТИ: 1. Публично обсъждане на BG16FFPR003-2.001-0051 „Комбинираната концепция за ИТИ, с водещ партньор СБР-НК ЕАД за развитие на балнеоложки център Кюстендил, с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“   23.04.2024 г, 15:00 ч., гр. Кюстендил, Синята зала, ет. 2, Читалище "Братство 1869". Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1_QVwzypWJjhdzhpctP- Ns8PG1QdKDS5S/edit?usp=sharing&ouid=107784575137605143072&rtpof=true&sd=true Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbphhGmO39_MAQRo2kfurfKbNjJtUSrdaIoUF34 9Ku07ABVw/viewform?usp=sharing
6 март, 2024
Velingrad1

Съобщение КИТИ Велинград

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ,  С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР „СБР-НK“ ЕАД ЗА РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕОЛОЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ВЕЛИНГРАД И НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,  С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМА BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“ Публичните консултации с широката общественост за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, с наименование „Комбинирана концепция за ИТИ,  с водещ партньор СБР-НK ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград,  с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“, ще се  проведат както следва:  – На 14 март (четвъртък), от 17.30ч., в Голяма зала на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35. Кратко резюме на концепцията:  Комбинираната концепция за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград, цели да реализира проектна идея за изграждането на специални зелени зони на територията на паркове, собственост на болницата, в партньорство със съответните общини, на чиято територия се намират, с представители на неправителствения сектор, учебни заведения.  Основната цел на проектното предложение е подобряване на парковата среда в балнеоложките центрове Велинград и с. Наречески бани, община Асеновград, на терените на двата филиали на „СБР-НК“ ЕАД. Водещ партньор е „СБР-НК“ ЕАД , с партньори: Министерството на здравеопазването – орган на държавна власт, Община Велинград и Община Асеновград – органи на местна власт, Център за подкрепа и личностно развитие – обединен детски комплекс – Велинград, Сдружение Център за местни инициативи и развитие и сдружението Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Концепцията подпомага създаване на красиви, устойчиви и приобщаващи места, благоприятна екосистема за пациентите и всички граждани. Предвидените дейности ще бъдат финансирани по ПРР 2021-2027г., а в концепцията участват и шест партнори, вкл. Министерство на здравеопазването. Проектът за СБР-НК ЕАД- филиал Велинград е насочен към част от парцела – 12,5 декара парк със стари дървета, добре разположена мрежа от алеи, фонтан. Идеята е мястото да се превърне в сцена за изява на деца и младежи в неравностойно положение, атрактивна паркова зона за жителите и гостите на града. Инвестицията е разработена заедно с „меки мерки“ за подпомагане на дейността на Обединен детски комплекс-Велинград – партньор в комбинираната концепция за ИТИ. Предлаганите дейности по ПРР 2021-2027г. дават възможност да се оползотвори потенциала на целевата територия и да се развие спа туризма в страната, съхранявайки златото на България – минералните води. Линк към резюме и презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1wzoT8bD9Y-uaYlWqgRdLuhnJaUP61dBH/edit#slide=id.p1 Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm46GY7PfaQKUR9nhJTNyJBtcWzl48IIL5cozyWtpiccDmYQ/viewform Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ Пазарджик: oic.pazardzhik@gmail.com; При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.