Дата: 14 юни 2019 г. 

Обявление за възложена обществена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-06-14 10:22:06
Изтегли документ

Дата: 31 май 2019 г. 

Решение за прекратяване

Дата и час на публикуване: 2019-05-31 13:55:27
Изтегли документ

Дата: 15 май 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0008

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:31:04
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:31:16
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:31:28
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:31:56
Изтегли документ

4.Указание_за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:33:42
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:34:38
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:34:51
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:35:03
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:35:15
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:35:29
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:35:44
Изтегли документ

10.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 12:36:23
Изтегли документ