Дата: 11 ноември 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:37:37
Изтегли документ

Дата: 11 ноември 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:36:20
Изтегли документ

Дата: 11 ноември 2019 г. 

Приложение № 1 – Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:36:50
Изтегли документ

Дата: 11 ноември 2019 г. 

Приложение № 2 – Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:37:19
Изтегли документ

Дата: 10 октомври 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-10-10 15:53:44
Изтегли документ

Дата: 10 октомври 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-10-10 15:52:32
Изтегли документ

Дата: 10 октомври 2019 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-10-10 15:52:04
Изтегли документ

Дата: 10 октомври 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-10-10 15:51:08
Изтегли документ

Дата: 01 октомври 2019 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-10-01 16:27:09
Изтегли документ

Дата: 20 септември 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-09-20 10:51:52
Изтегли документ

Дата: 26 юли 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0012

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:03
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:18
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:33
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:45
Изтегли документ

4.Указание_за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:57
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:01:21
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:01:33
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:01:50
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:04
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:15
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:26
Изтегли документ

10.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:44
Изтегли документ