Дата: 26 юли 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0012

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:03
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:18
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:33
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:45
Изтегли документ

4.Указание_за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:00:57
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:01:21
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:01:33
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:01:50
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:04
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:15
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:26
Изтегли документ

10.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:02:44
Изтегли документ