Дата: 16 септември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г

Дата: 08 септември 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т. 15 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 18 август 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП-2004 г. за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2016 г.

Дата: 15 юли 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2016 г.

Дата: 13 юни 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г.

Дата: 10 май 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2016 г.

Дата: 18 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2016 г.

Дата: 15 март 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.02-29.02.2016 г.

Дата: 11 февруари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2016 г.

Дата: 12 януари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2015 г.

Дата: 9 декември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2015 г.

Дата: 13 ноември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2015

Дата: 09 октомври 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2015 г

Дата: 24 август 2015 г. Договор.

Дата: 24 август 2015 г. Приложение № 1 Ценово предложение.

Дата:24 август 2015 г. Приложение № 2 Техническо предложение.

Дата: 03 август 2015 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Дата: 03 август 2015 г. Протокол № 3 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 03 август 2015 г. Протокол № 2 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 23 юли 2015 г. Уведомяваме Ви, че ценовите предложения ще бъдат отворени на 30 юли 2015 г. от 16,00 часа в сградата на „СБР-НК“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет.3

Дата: 21 юли 2015 г. Протокол № 1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 09 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение

Дата:08 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение

Дата: 08 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение

Дата:08 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение

Дата:06 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение

Дата: 30 юни 2015 г.Отговор на искане за разяснение

Дата: 18 юни 2015 г. Номер в АОП: 672381