Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 04 февруари 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-02-04 16:29:17
Изтегли документ

Дата: 03 декември 2018 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-12-03 14:27:28
Изтегли документ

Дата: 22 ноември 2018 г. 

Съобщение по чл. 203, ал. 3, т.1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:44:50
Изтегли документ

Дата: 02 ноември 2018 г. 

Информация за производство по обжалване

Дата и час на публикуване: 2018-11-02 11:29:24
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2018 г. 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Дата и час на публикуване: 2018-10-04 16:15:37
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2018 г. 

Технически спецификация – коригирана

Дата и час на публикуване: 2018-10-04 16:26:32
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2018 г. 

Указание за подготовка на оферта-коригиран

Дата и час на публикуване: 2018-10-04 16:17:47
Изтегли документ
о

Дата: 04 октомври 2018 г. 

Сравнителна таблица за съответствие-коригирана

Дата и час на публикуване: 2018-10-04 16:18:17
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2018 г. 

Ценово предложение-коригирано

Дата и час на публикуване: 2018-10-04 16:18:40
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2018 г. 

Отговор на искане за разяснение от 04.10.2018 г

Дата и час на публикуване: 2018-10-04 15:57:48
Изтегли документ

Дата: 01 октомври 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0007

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:14:43
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:15:06
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:15:21
Изтегли документ

3.Технически спецификаци

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:15:38
Изтегли документ
и

4.Указание за подготовка на оферта

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:15:59
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:16:21
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:16:37
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение – Образец

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:16:51
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:17:08
Изтегли документ

9.Ценово предложение – Образец

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 13:17:29
Изтегли документ