Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 24 февруари 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-02-24 12:12:54
Изтегли документ

Дата: 07 февруари 2020 г. 

Решение за прекратяване

Дата и час на публикуване: 2020-02-07 13:17:08
Изтегли документ

Дата: 20 януари 2020 г. 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Дата и час на публикуване: 2020-01-20 12:17:09
Изтегли документ

Дата: 20 януари 2020 г. 

3.Технически спецификации-променени

Дата и час на публикуване: 2020-01-20 12:17:41
Изтегли документ

Дата: 20 януари 2020 г. 

4.Указание за подготовка на офертата – променено

Дата и час на публикуване: 2020-01-20 12:18:04
Изтегли документ

Дата: 20 януари 2020 г. 

7.Предложение за изпълнение на поръчката (образец) – променено

Дата и час на публикуване: 2020-01-20 12:18:24
Изтегли документ

Дата: 09 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0002

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:13:53
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:14:08
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:14:21
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:19:16
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:19:29
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:19:42
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:20:51
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:21:07
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:21:57
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:23:41
Изтегли документ