Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР – НК” ЕАД

Дата: 16 август 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП -2004 г.за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2016 г.

Дата: 04 август 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.16 от ЗОП (от 2004 г.)

Дата: 29 юли 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП (от 2004 г.)

Дата: 15 юли 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2016 г.

Дата: 13 юни 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г.

Дата: 10 май 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2016 г.

Дата: 18 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2016 г.

Дата: 15 март 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.02-29.02.2016 г.

Дата: 11 февруари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2016 г.

Дата: 12 януари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2015 г.

Дата: 9 декември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2015 г.

Дата: 13 ноември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2015

Дата: 09 октомври 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2015 г

Дата: 07 септември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2015 г 3

Дата: 13 август 2015 г. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

Дата: 13 август 2015 г. Договор.

Дата: 13 август 2015 г.Приложение № 1 Ценово предложение.

Дата: 13 август 2015 г. Приложение № 2 Техническо предложение.

Дата: 03 август 2015 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Дата: 03 август 2015 г. Протокол № 3 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 03 август 2015 г. Протокол № 2 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 23 юли 2015 г. Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения ще бъде на 30 юли 2015 г. от 16,30 часа в сградата на „СБР-НК“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3

Дата: 22 юли 2015 г. Протокол № 1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 19 юни 2015  Номер в АОП: 672519