Дата: 01 август 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:28:35
Изтегли документ

Дата: 01 август 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:25:47
Изтегли документ

Дата: 01 август 2019 г. 

Приложение №1 – Технически спецификации-1-ва част

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:26:16
Изтегли документ

Дата: 01 август 2019 г. 

Приложение №1 – Технически спецификации-2-ра част

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:26:49
Изтегли документ

Дата: 01 август 2019 г. 

Приложение № 2 – Предложение за езпълнение на поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:27:07
Изтегли документ

Дата: 01 август 2019 г. 

Приложение №3 – Ценово предложение и Таблица с единичните цени- 1-ва част

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:27:55
Изтегли документ

Дата: 01 август 2019 г. 

Приложение №3 – Ценово предложение и Таблица с единичните цени- 2-ра част

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:28:13
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 09:50:49
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 09:50:32
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 09:50:17
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 09:49:39
Изтегли документ

Дата: 12 юни 2019 г. 

Съобщение на основание чл.57,ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-06-12 13:16:05
Изтегли документ

Дата: 25 април 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0007

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 11:57:48
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 11:58:03
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 11:58:26
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 11:58:36
Изтегли документ

4.Указание_за подготовка на офертата_

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 11:59:22
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 11:59:39
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 11:59:50
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 12:00:02
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 12:00:19
Изтегли документ

8.Таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 12:00:48
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 12:01:07
Изтегли документ

10.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2019-04-25 12:01:22
Изтегли документ