Информация за програма НОИ

programa_noi

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че удостоверения от НОИ за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават от териториалните поделения на НОИ до 27.11.2017г., включително.
Последната дата, на която лицата могат да постъпят в заведенията, изпълнители на дейността
по профилактика и рехабилитация, е не по-късна от 28.11.2017г.