Надграждане на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 05 октомври 2020 г. 

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2020-10-05 15:13:24
Изтегли документ

Дата: 27 януари 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:14:12
Изтегли документ

Дата: 27 януари 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:13:08
Изтегли документ

Дата: 27 януари 2020 г. 

Приложение № 1 -Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:13:51
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0018

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:11:37
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:11:49
Изтегли документ

2.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:11:59
Изтегли документ

3. Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:12:11
Изтегли документ