Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ1 курортна поликлиника (стара сграда) – „СБР-НК“ ЕАД, филиал Велинград

Дата: 28 май 2019 г. 

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2019-05-28 14:06:43
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 12:55:15
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 12:53:49
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 12:54:11
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 12:54:27
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 12:54:43
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Приложение № 4 – Таблица с единични цени

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 12:54:57
Изтегли документ

Дата: 28 януари 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-01-28 14:24:59
Изтегли документ

Дата: 28 януари 2019 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-01-28 14:24:42
Изтегли документ

Дата: 28 януари 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-01-28 14:24:18
Изтегли документ

Дата: 22 януари 2019 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:47:58
Изтегли документ

Дата: 22 януари 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-01-22 11:58:30
Изтегли документ

Дата: 30 ноември 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0009

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 13:59:29
Изтегли документ
  1. Решение

    Дата и час на публикуване: 2018-11-30 13:59:50
    Изтегли документ

2. 

Обявление

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:00:08
Изтегли документ

3.Техническа спецификаци

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:00:28
Изтегли документ

3. 1.Схема покрив

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:00:50
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:01:07
Изтегли документ

5.Указание за подготовката на оферта

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:01:40
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:02:02
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:02:34
Изтегли документ

8. Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:02:49
Изтегли документ

9.Протокол за оглед на обекта

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:03:47
Изтегли документ

10.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:04:11
Изтегли документ

11.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:04:40
Изтегли документ