Новини

12 април, 2024
Баня Карловско Вила

Филиал Баня Карловско пакет „Мини КЗУ“

филиал БАНЯ, КАРЛОВСКО Цени на Мини комплексна здравна услуга / Мини КЗУ /,както следва: – в апартамент* – 55,00лв. – в категория ІА* с 1 легло – 51,00лв. – в категория ІА* с 2 легла – 45,00лв. – в категория ІА с 1 легло – 43,00лв. – в категория ІА с 2 легла – 43,00лв. – в категория ІА с 2 легла – 40,00лв. – в категория ІА с 3 легла – 40,00лв. – в ІІ-ра категория – 35,00лв. Цените са за ден престой на едно лице и включват: медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип – лекарски преглед и една балнеотерапевтична процедура, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря /, нощувка. За контакт: филиал Баня, Карловско – тел. 03132 / 22 04
10 април, 2024
IMG_20160520_133142

Промоционални пакети Банкя

филиал БАНКЯ – 10-дневен пакет – 800лв. – 7-дневен пакет – 500лв. – 5-дневен пакет – 430лв. Стойността на пакета е за едно лице и за ден престой в категория стая ІА* се включват: медицински процедури по предписание на лекар от рехабилитационния екип, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря /, нощувка. За контакт: Филиал Банкя – тел. 02 / 99 77 283; 0884280153 Централен офис на „СБР-НК”, ЕАД – 02/9803552; 02/9873176;0884378088; 0887303100
10 април, 2024
kustendil_1

Съобщение КИТИ Кюстендил

Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион (ЮЗР) ще проведе публични обсъждания на концепции за интегрирани териториални инвестиции преминали етапа на оценка за административно съответствие и допустимост. Единадесет са концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в които има предвидени дейности на територията на област Кюстендил и които преминават този първи етап на оценка. Публични обсъждания на тези концепции ще се състоят в периода 17-30 април в населените места от областта, където са планирани дейности. Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор на концепциите за ИТИ, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който следва да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизиране списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР. За участие в публичните събития са поканени партньорите по проекта, представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции, медии, широката общественост. Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкети, линкове към които са посочени под всяка КИТИ по-долу в публикацията, на страницата на УО на ПРР, на Единния информационен портал – секция Календар. Препоръки или възражения относно концепциите могат да се изпращат и на електронната поща на ОИЦ-Кюстендил/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР:  oic_kn@abv.bg в срок до 30 април 2024 г. График за провеждане на публичните обсъждания на КИТИ: 1. Публично обсъждане на BG16FFPR003-2.001-0051 „Комбинираната концепция за ИТИ, с водещ партньор СБР-НК ЕАД за развитие на балнеоложки център Кюстендил, с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“   23.04.2024 г, 15:00 ч., гр. Кюстендил, Синята зала, ет. 2, Читалище "Братство 1869". Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1_QVwzypWJjhdzhpctP- Ns8PG1QdKDS5S/edit?usp=sharing&ouid=107784575137605143072&rtpof=true&sd=true Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbphhGmO39_MAQRo2kfurfKbNjJtUSrdaIoUF34 9Ku07ABVw/viewform?usp=sharing
6 март, 2024
Velingrad1

Съобщение КИТИ Велинград

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ,  С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР „СБР-НK“ ЕАД ЗА РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕОЛОЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ВЕЛИНГРАД И НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,  С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМА BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“ Публичните консултации с широката общественост за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, с наименование „Комбинирана концепция за ИТИ,  с водещ партньор СБР-НK ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград,  с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“, ще се  проведат както следва:  – На 14 март (четвъртък), от 17.30ч., в Голяма зала на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35. Кратко резюме на концепцията:  Комбинираната концепция за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград, цели да реализира проектна идея за изграждането на специални зелени зони на територията на паркове, собственост на болницата, в партньорство със съответните общини, на чиято територия се намират, с представители на неправителствения сектор, учебни заведения.  Основната цел на проектното предложение е подобряване на парковата среда в балнеоложките центрове Велинград и с. Наречески бани, община Асеновград, на терените на двата филиали на „СБР-НК“ ЕАД. Водещ партньор е „СБР-НК“ ЕАД , с партньори: Министерството на здравеопазването – орган на държавна власт, Община Велинград и Община Асеновград – органи на местна власт, Център за подкрепа и личностно развитие – обединен детски комплекс – Велинград, Сдружение Център за местни инициативи и развитие и сдружението Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Концепцията подпомага създаване на красиви, устойчиви и приобщаващи места, благоприятна екосистема за пациентите и всички граждани. Предвидените дейности ще бъдат финансирани по ПРР 2021-2027г., а в концепцията участват и шест партнори, вкл. Министерство на здравеопазването. Проектът за СБР-НК ЕАД- филиал Велинград е насочен към част от парцела – 12,5 декара парк със стари дървета, добре разположена мрежа от алеи, фонтан. Идеята е мястото да се превърне в сцена за изява на деца и младежи в неравностойно положение, атрактивна паркова зона за жителите и гостите на града. Инвестицията е разработена заедно с „меки мерки“ за подпомагане на дейността на Обединен детски комплекс-Велинград – партньор в комбинираната концепция за ИТИ. Предлаганите дейности по ПРР 2021-2027г. дават възможност да се оползотвори потенциала на целевата територия и да се развие спа туризма в страната, съхранявайки златото на България – минералните води. Линк към резюме и презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1wzoT8bD9Y-uaYlWqgRdLuhnJaUP61dBH/edit#slide=id.p1 Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm46GY7PfaQKUR9nhJTNyJBtcWzl48IIL5cozyWtpiccDmYQ/viewform Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ Пазарджик: oic.pazardzhik@gmail.com; При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.
6 март, 2024
narechen vunshen basein

Съобщение КИТИ Нареченски бани

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ,  С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР СБР-НK ЕАД ЗА РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕОЛОЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ВЕЛИНГРАД И НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,  С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМА BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“ Публичните консултации с широката общественост за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, с наименование „Комбинирана концепция за ИТИ,  с водещ партньор СБР-НK ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград,  с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“, ще се  проведат както следва:  – На 19.03.2024 от 10:00 ч., в-гр. Асеновград, зала в община Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9 Кратко резюме на концепцията:  Комбинираната концепция за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград, цели да реализира проектна идея за изграждането на специални зелени зони на територията на паркове, собственост на болницата, в партньорство със съответните общини, на чиято територия се намират, с представители на неправителствения сектор, учебни заведения.  Проектът за СБР-НК ЕАД- филиал Велинград е насочен към част от парцела – 12,5 декара парк със стари дървета, добре разположена мрежа от алеи, фонтан. Идеята е мястото да се превърне в сцена за изява на деца и младежи в неравностойно положение, атрактивна паркова зона за жителите и гостите на града. Инвестицията е разработена заедно с „меки мерки“ за подпомагане на дейността на Обединен детски комплекс-Велинград – партньор в комбинираната концепция за ИТИ. Проектът на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Нареченски бани, община Асеновград, предвижда да се възстанови паркът, създаден през 1935 г. В района в момента няма парково пространство, което да се ползва, затова се предвижда възстановяване на стария парк на територия над 32 декара, с ново парково оборудване, с отлично планирана мрежа от алеи, фонтани, тераси и стълби, водоналивница, които ще си върнат славата на най-красивия парк в района, запазен дух и ландшафтна архитектура, с богатство от ценни дървесни видове и защитени птици.  Предлаганите дейности по ПРР 2021-2027г. дават възможност да се оползотвори потенциала на целевата територия и да се развие спа туризма в страната, съхранявайки златото на България – минералните води. Линк към резюме и презентация на концепцията: https://www.eufunds.bg/bg/node/14968 Линк към анкета: https://forms.gle/ikGeAns4rfNoWPsw7 Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ: oic@plovdiv.bg. При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пловдив, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 032/262 000.
29 ноември, 2023
varshec4

Пакет КЗУ „Мини“-филиал Вършец

ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ / 5 – дневен пакет КЗУ „ Мини”/ Цени за ден престой, както следва: – в апартамент* – бл. А / с 2 легла / – 75,00 лв. – в апартамент* – бл. А / с 1 легло / – 65,00 лв. – в апартамент* с водно легло – бл. Б / с 2 легла / – 75,00 лв. – в апартамент* – бл. Б / с 2 легла / – 75,00 лв. – в стая І А* категория – бл. А / с 2 легла / – 55,00 лв. – в стая І А* категория – бл. Б / с 2 легла / – 60,00 лв. – в стая І А * категория – бл. Б / с 3 легла / – 55,00 лв. – в стая ІА категория – бл. Б / с 2 – 3 легла / – 50,00 лв. – в стая І* категория – бл. А / с 2 -3 легла / – 40,00 лв. – в стая І категория – бл. А / с 2 -3 легла / – 35,00 лв. Стойността на ден престой по пакета е за едно лице и включва: нощувка в съответната категория стая, трикратно лечебно хранене и една хидропроцедура. За контакт: филиал Вършец – тел. 09 527 / 22 58; 0878492300
8 февруари, 2023
hisarq5

за филиал ХИСАР – кратковременен болничен престой / нощувка /

ЗА ФИЛИАЛ ХИСАР ЦЕНА НА МЕДИЦИНСКА УСЛУГА –КРАТКОВРЕМЕНЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ / НОЩУВКА/ С ПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН – 25,00 ЛВ. За контакт: филиал Хисар – тел. 0882805523; 0879542840; 0337/ 6 25 72
16 септември, 2022
Sandanski-3

Обявление за конкурси

Обявление за конкурсиДата и час на публикуване: 2023-12-06 13:13:26Изтегли документ
28 февруари, 2022
varshec5

Филиал Вършец Цени за кратковременен престой

ЗА ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ КРАТКОВРЕМЕНЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ / НОЩУВКА/ С МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ – в апартамент* – бл. А / с 2 легла / – 50,00 лв. – в апартамент* – бл. А / с 1 легло / – 45,00 лв. – в апартамент* с водно легло – бл. Б / с 2 легла / – 50,00 лв. – в апартамент* – бл. Б / с 2 легла / – 50,00 лв. – в стая І А* категория – бл. А / с 2 легла / – 39,00 лв. – в стая І А* категория – бл. Б / с 2 легла / – 39,00 лв. – в стая І А* категория – бл. Б / с 3 легла / – 39,00 лв. – в стая ІА категория – бл. Б / с 2 – 3 легла / – 39,00 лв. – в стая І* категория – бл. А / с 2 -3 легла / – 31,00 лв. – в стая І-ва категория – бл. А / с 2 -3 легла / – 17,00 лв. За контакт: филиал Вършец – тел. 09 527 / 22 58; 0878492300
21 февруари, 2022
Kustendil

Промоционални пакети за филиал Кюстендил

филиал КЮСТЕНДИЛ „Икономичен пакет” – 40.00лв. Цената е за ден престой на 1 лице и включва: нощувка в стая ІА категория, лечебно хранене/ закуска, обяд, вечеря / и три медицински процедури по предписание на рехабилитационния екип в зависимост от заболяването. Пакет „Рекреация” – 36,00лв. Цената е за ден престой на 1 лице и включва: нощувка в стая ІА категория, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря / и две медицински процедури по предписание на рехабилитационния екип в зависимост от заболяването. Пакет „Превенция” – 32,00лв. Цената е за ден престой на 1 лице и включва: нощувка в стая ІА категория, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря / и една медицинска процедура по предписание на рехабилитационния екип в зависимост от заболяването. „Стационар“ – 30,00лв. Цената се отнася за 12 часа престой в стационара, с вкл. хигиенен/минерален душ, без включена храна, като при необходимост от преглед, той се заплаща отделно, съгласно утвърдения за филиала ценоразпис. Пакетите нямат ограничения на дните престой. За контакт: Филиал Кюстендил – тел. 078/55 09 70; 0882805553
30 септември, 2021
Аква терапия Поморие

Промоционални пакети за филиал Поморие

филиал ПОМОРИЕ от 16.10.2023г. – до 29.02.2024г. – Пакет КЗУ – 3 дневен – 231,00 лв. Стойността на пакета е за едно лице и за ден престой включва:  Медицинско обслужване и 4бр. процедури по предписание на рехабилитационния екип в зависимост от заболяването, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря /, нощувка. За контакт: филиал Поморие – тел. 0596 / 2 41 50; Централен офис на „СБР-НК” ЕАД – 02/9803552; 9873176; 0887303100; 0884378088
30 септември, 2021
Аква терапия Поморие

Промоционални пакети за филиал Поморие

Поморие 3 и 5 дневен пакет КЗУДата и час на публикуване: 2021-09-30 11:53:40Изтегли документ  
7 юни, 2021
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Промоционални пакети за филиал МОМИН ПРОХОД

За филиал МОМИН ПРОХОД Целогодишен 7 – дневен пакет – За „Кожни заболявания” – псориазис в неизострен стадий, парапсориазис, невродермит, себорейна екзема, други хронични екземи без гнойни процеси, професионални лекарствени дерматити, начална форма на склеродермия и склеротичен склеродермит, ихтиозис, кератодермия, пруритус, дисхидроза, хронична уртикария. – За „Заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове” – хронични възпалителни и алергични ларингити, фарингити, синуити, бронхити, бронхиална астма, състояние след пневмонии и др. – в стая І А* категория – 450,00 лв. – в стая І А категория – 400,00 лв. – в стая ІІ категория – 300,00 лв. В стойността на ден престой по пакета за едно лице се включват: нощувка, лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря / и до три броя процедури, по предписание на рехабилитационния екип в зависимост от заболяването. За контакт: Филиал Момин проход – тел. 07142 / 61 97; 63 43; 0882805530
29 март, 2021
programa_noi

Стартира програма НОИ за 2022 г.

Уважаеми пациенти, Приемът по програмата за профилактика и рехабилитация на НЗОК започва от 1 април 2022 г.! Няма промяна в условията и реда за прием на пациенти по програмата на НОИ при спазване на всички разпоредени от Министерството на здравеопазването мерки във връзка с обявената епидемична обстановка. Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ може да се използва от пациенти, осигурени за всички застрахователни случаи. Всички обявени телефони за връзка и имейли остават активни. Бъдете здрави и ви очакваме! Също така е важно да се отбележи, че пушенето е опасно. За алтернативи може да обмислите проучване на никотинови торбички на https://heysnus.com/bg/collections/nicotine-pouches.
10 март, 2021
БАСЕЙН ВЪНШЕН

„Програма за долекуване и рехабилитация на пациенти, преболедували КОВИД-19 И С ПОСТ-КОВИД 19 СИМПТОМИ“

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, “СБР-НК“ ЕАД предоставя възможност за ползване на „Програма за долекуване и рехабилитация на пациенти, преболедували КОВИД-19 И С ПОСТ-КОВИД 19 СИМПТОМИ“ до утвърждаването и финансирането от страна на Министерство на здравеопазването. Гражданите ще могат да се възползват от Програмата по цени на Комплексна здравна услуга за съответния филиал. В условия на пандемия филиалите на „СБР-НК“ ЕАД Ви гарантират качествена и ефективна профилактика и рехабилитация. Остават активни всички обявени телефони за контакт и електронни пощи. Бъдете здрави и Ви очакваме!
6 октомври, 2020
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Промоционални пакети за филиал Момин Проход

филиал МОМИН ПРОХОД Пакет „ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ” / минимален престой – 30 дни / – І-А категория стая / с 2 легла / – 40.00 лв. – ІІ-ра категория стая / с 2 легла / – 30.00 лв. Цената е за ден престой на 1 лице и включва: нощувка, лечебно хранене /закуска, обяд, вечеря/, минерален басейн, медицинско наблюдение. За контакт: Филиал Момин проход – тел. 07142 / 61 97; 63 43; 0882805530
6 октомври, 2020
DAL_5447

Тридневен пакет за филиал Нареченски бани

„Тридневен пакет” – 15 лв. Цената е за ден престой на 1 лице и включва: нощувка и минерална вана. За контакт: Филиал Наречен – тел. 03 342 / 22 24; 032 / 63 68 68
25 септември, 2020
0303_200924162951_001

Специализирани болници за рехабилитация с награда за добри практики в балнеологията

На 24.09.2020 г. – по случай Световния ден на туризма в София се проведе награждаване, „СБР-НК“ ЕАД спечели отличие за успешно прилагане на добри практики в балнеологията.  
6 юли, 2020
pavelbania2

Пакет КЗУ „Кратковременен престой и балнеопрофилактика до 24 часа” Павел Баня

ЗА ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ Пакет КЗУ „Кратковременен престой и балнеопрофилактика до 24 часа”: – в апартамент* – 42,00 лв. – в апартамент – 42,00 лв. – в стая І А* категория с 2 легла – 34,00 лв. – в стая І А категория с 1 легло – 42,00 лв. – в стая І категория с 2 легла – 32,00 лв. – в стая I категория с 3 легла – 32,00 лв. – в стая II категория с 2 – 3 легла – 28,00 лв. В стойността на ден престой по пакета за едно лице се включва: нощувка и ползване на 1 брой процедура – „ лечебен минерален душ”. За контакт: филиал Павел баня – тел. 0876904891
3 юли, 2020
velingradsgrada

ВЕЛИНГРАД – 5-дневен пакет КЗУ „Мини”

филиал ВЕЛИНГРАД / 5-дневен пакет КЗУ „Мини” / Цени за ден престой, както следва: – в стая І А* категория – 30,00лв. – в стая І А категория – 25,00лв. – в стая ІІ-ра категория – 20,00лв. Стойността на ден престой по пакета е за едно лице и включва: нощувка в съответната категория стая, трикратно хранене и ползване на една балнеолечебна процедура . Пакетът се отнася само за пациенти при провеждане на извънболнична физикална терапия и рехабилитация. За контакт: филиал Велинград – тел. 0359/ 5 33 59