Дата: 17 януари 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:53:01
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:52:21
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция № 11

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:52:02
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:51:45
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:51:29
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:51:05
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:50:48
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:50:26
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:50:10
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция №9 

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:49:47
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:49:23
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:49:03
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:48:48
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:48:18
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция 8

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:48:03
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:47:39
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:47:14
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция №7 

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:46:45
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция № 7

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:46:27
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:44:57
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:44:09
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:43:33
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:42:59
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:42:37
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:42:21
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 5

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:41:42
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция № 5

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:41:26
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:41:09
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:40:48
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:40:21
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:40:01
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:39:30
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:39:13
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:38:43
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:38:26
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:38:09
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:37:52
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:37:22
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:37:01
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:36:39
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:36:13
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Договор за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:32:06
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:34:32
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническсо предложение за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:34:52
Изтегли документ

Дата: 17 януари 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:35:08
Изтегли документ

Дата: 13 декември 2018 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2018-12-13 17:49:13
Изтегли документ

Дата: 13 декември 2018 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-12-13 17:48:56
Изтегли документ

Дата: 13 декември 2018 г. 

Протокол от проведени преговори с третия участник

Дата и час на публикуване: 2018-12-13 17:48:23
Изтегли документ

Дата: 13 декември 2018 г. 

Протокол от проведени преговори с втория участник

Дата и час на публикуване: 2018-12-13 17:48:03
Изтегли документ

Дата: 13 декември 2018 г. 

Протокол от проведени преговори с първия участник

Дата и час на публикуване: 2018-12-13 17:47:37
Изтегли документ

Дата: 05 декември 2018 г. 

Съобщение за отваряне на ценови предложение и провеждане на договаряне

Дата и час на публикуване: 2018-12-05 15:43:49
Изтегли документ

Дата: 05 декември 2018 г. 

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-12-05 15:43:16
Изтегли документ

Дата: 26 ноември 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0008

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:12:13
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:12:28
Изтегли документ

2.Покана

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:12:41
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:12:56
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:13:26
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:13:41
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:13:54
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение на поръчката – Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:14:08
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 1-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:14:21
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 2-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:14:35
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 3-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:14:50
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 4-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:15:05
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 5-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:15:18
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 6-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:15:32
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 7-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:15:44
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 8-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:15:55
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 9-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:16:06
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 10-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:16:17
Изтегли документ

8.Ценово предложение за ОП 11-Образе

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:16:31
Изтегли документ
ц