Дата: 08 септември 2021 г. 

Обявление за приключил договор за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2021-09-08 14:37:50
Изтегли документ

Дата: 08 септември 2021 г.

Обявление за приключил договор за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2021-09-08 14:37:09
Изтегли документ

Дата: 08 септември 2021 г. 

Обявление за приключил договор за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2021-09-08 14:36:14
Изтегли документ

Дата: 02 септември 2021 г. 

Обявление за приключил договор за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2021-09-02 12:01:24
Изтегли документ

Дата: 02 септември 2021 г. 

Обявление за приключил договор за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2021-09-02 11:58:37
Изтегли документ

Дата: 02 септември 2021 г. 

Обявление за приключил договор за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2021-09-02 11:57:51
Изтегли документ

Дата: 13 август 2021 г. 

Обявление за приключил договор за обособена позиция № 11

Дата и час на публикуване: 2021-08-13 12:48:00
Изтегли документ

Дата: 13 август 2021 г. 

Обявление за приключил договор за обособена позиция № 1 

Дата и час на публикуване: 2021-08-13 12:47:17
Изтегли документ

Дата: 12 август 2021 г. 

Обявление за приключил договор за ОП 7 Момин проход

Дата и час на публикуване: 2021-08-12 13:12:25
Изтегли документ

Дата: 12 август 2021 г. 

Обявление за приключил договор за ОП 6 Хисаря

Дата и час на публикуване: 2021-08-12 13:12:00
Изтегли документ

Дата: 11 август 2021 г.

Обявление за приключил договор за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2021-08-11 14:13:49
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс № 1 към Договор за обособена позиция № 11

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:17:04
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс №1 към Договор за обособена позиция № 10

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:16:30
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс № 1 към Договор за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:16:03
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс №1 към Договор за обособена позиция № 8 

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:13:30
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс № 1 към Договор за обособена позиция № 7

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:12:09
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс №1 към Договор за обособена позиция № 6

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:11:43
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс № 1 към Договор за обособена позиция № 5

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:10:12
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс № 1 към Договор за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:09:43
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс № 2 към Договор за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:08:55
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс №2 към Договор за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:08:26
Изтегли документ

Дата: 18 януари 2021 г. 

Анекс № 1 към Договор за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2021-01-18 10:07:51
Изтегли документ

Дата: 23 юни 2020 г. 

Анекс № 1 към договор за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2020-06-23 16:13:52
Изтегли документ

Дата: 13 февруари 2020 г. 

Анекс №1 към договор за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2020-02-13 14:44:42
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:48:32
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:42:32
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:42:49
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:43:25
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:43:40
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:41:20
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:41:36
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:41:51
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:42:07
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция № 9

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:39:35
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:39:49
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:40:06
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция № 9

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:40:40
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:38:17
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:38:36
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо преложение за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:38:53
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:39:10
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:37:00
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:37:21
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:37:37
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:37:53
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:35:16
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:35:35
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:36:06
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:36:37
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:32:25
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:32:51
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:33:12
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:33:33
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:31:11
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:31:30
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение № 2-Техническо предложение за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:31:49
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:32:05
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:28:35
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:30:11
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:30:27
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:30:46
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:27:09
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:27:36
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:27:52
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:28:10
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:25:35
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №1-Технически спецификации за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:26:05
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение за обособена позиция№1

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:26:21
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение №3-Ценово предложение за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 10:26:39
Изтегли документ

Дата: 15 ноември 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-11-15 15:08:47
Изтегли документ

Дата: 15 ноември 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-11-15 15:08:26
Изтегли документ

Дата: 15 ноември 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с третия участник

Дата и час на публикуване: 2019-11-15 15:08:01
Изтегли документ

Дата: 15 ноември 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с втория участник

Дата и час на публикуване: 2019-11-15 15:07:41
Изтегли документ

Дата: 15 ноември 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с първия участник

Дата и час на публикуване: 2019-11-15 15:07:13
Изтегли документ

Дата: 12 ноември 2019 г. 

Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-12 10:28:49
Изтегли документ

Дата: 24 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0014

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:17:56
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:18:11
Изтегли документ

2. Покана за участие

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:18:24
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:18:36
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:18:47
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:18:58
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:19:10
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение на поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:19:22
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП1

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:19:34
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП2

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:19:45
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП3

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:19:56
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП4

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:20:07
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП5

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:20:31
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП6

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:20:42
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП7

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:20:53
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП8

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:21:05
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП9

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:21:17
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП10

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:21:29
Изтегли документ

8.Ценово предложение_ОП11

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:21:40
Изтегли документ