Пакет КЗУ „Мини“-филиал Вършец

varshec4

ЗА ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
/ 5 – дневен пакет КЗУ „ Мини”/

Цени за ден престой, както следва:
– в апартамент* – бл. А / с 2 легла / – 63,00 лв.
– в апартамент* – бл. А / с 1 легло / – 60,00 лв.
– в апартамент* с водно легло – бл. Б / с 2 легла / – 63,00 лв.
– в апартамент – бл. Б / с 2 легла / – 50,00 лв.
– в стая І А* категория – бл. А / с 2 легла / – 55,00 лв.
– в стая І А* категория – бл. Б / с 2 -3 легла / – 50,00 лв.
– в стая І * категория – бл. А / с 2 – 3 легла / – 40,00 лв.
– в стая І категория – бл. А / с 2 – 3 легла / – 35,00 лв.
– в стая І категория – бл. Б / с 2 -3 легла / – 35,00 лв.
Стойността на ден престой по пакета е за едно лице и включва:
нощувка в съответната категория стая, трикратно лечебно
хранене и една хидропроцедура.

За контакт:
филиал Вършец – тел. 09 527 / 22 58; 0878492300