Пакет КЗУ „Мини“-филиал Вършец

varshec4

Филиал ВЪРШЕЦ

/ 5-дневен пакет КЗУ „ Мини” /

Цени за ден престой, както следва:
– в апартамент* – бл. А / с 2 легла / – 45,00 лв.
– в апартамент* – бл. А / с 1 легло / – 40,00 лв.
– в апартамент* с водно легло – бл. Б / с 2 легла / – 40,00 лв.
– в апартамент – бл. Б / с 2 легла / – 30,00 лв.
– в стая І А* категория – бл. А / с 2 легла / – 35,00 лв.
– в стая І А* категория – бл. Б / с 2 -3 легла / – 30,00 лв.
– в стая І * категория – бл. А / с 2 – 3 легла / – 25,00 лв.
– в стая І категория – бл. А / с 3 легла / – 20,00 лв.
– в стая І категория – бл. Б / с 2 -3 легла / – 20,00 лв.
Стойността на ден престой по пакета е за едно лице и включва:
нощувка в съответната категория стая, трикратно лечебно
хранене и една хидропроцедура.

За контакт:
филиал Вършец – тел. 09 527 / 22 58; 0878492300