Предоставяне на юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 09 февруари 2022 г.

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2022-02-09 13:59:14
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Обявление за възложена порчка

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 12:08:40
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 12:16:53
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение № 1-Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 12:17:10
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение № 2-Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 12:17:26
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 12:17:41
Изтегли документ

Дата: 28 ноември 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:56:51
Изтегли документ

Дата: 28 ноември 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:56:25
Изтегли документ

Дата: 28 ноември 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с третия участник

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:54:41
Изтегли документ

Дата: 28 ноември 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с втория участник

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:54:11
Изтегли документ

Дата: 28 ноември 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с първия участник

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 16:53:25
Изтегли документ

Дата: 18 ноември 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0016

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:39:02
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:31:51
Изтегли документ

2. Покана

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:32:05
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:32:19
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:32:31
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:32:52
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:33:05
Изтегли документ

7.Предложение за изпълненеие на поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:33:30
Изтегли документ

8.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:33:49
Изтегли документ