Дата: 15 август 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-08-15 12:13:26
Изтегли документ

Дата: 15 август 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-08-15 12:10:25
Изтегли документ

Дата: 15 август 2019 г. 

Приложение № 1 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-08-15 12:11:50
Изтегли документ

Дата: 15 август 2019 г. 

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-08-15 12:12:18
Изтегли документ

Дата: 15 август 2019 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-08-15 12:12:53
Изтегли документ

Дата: 30 юли 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:52:56
Изтегли документ

Дата: 30 юли 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:52:37
Изтегли документ

Дата: 30 юли 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с третия участник

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:52:15
Изтегли документ

Дата: 30 юли 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с втория участник

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:51:52
Изтегли документ

Дата: 30 юли 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с първия участник

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:51:20
Изтегли документ

Дата: 25 юли 2019 г. 

Съобщение за провеждане на преговори и отваряне на ценови предложения

Дата и час на публикуване: 2019-07-25 14:46:08
Изтегли документ

Дата: 24 юли 2019 г. 

Протокол по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-24 13:02:10
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0011

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:26:22
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:26:40
Изтегли документ

2. Покана

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:26:54
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:27:07
Изтегли документ

Приложение № 1 към Техническите спецификации_КЗУ

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:05
Изтегли документ

Приложение № 2 към Техническите спецификации_КП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:20
Изтегли документ

Приложение № 3 към Техническите спецификации_НОИ.doc

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:32
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на оферта

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:27:57
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:08
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:21
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:33
Изтегли документ

8.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:52
Изтегли документ