13 април, 2016

Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 13 април 2016 г. Номер в АОП: 728137
12 април, 2016

СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕУСТРОЙСТВА И НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ФИЛИАЛИТЕ КЪМ „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 12 април 2016 г. Номер в АОП:727459
11 април, 2016

Доставка, монтаж, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на тринадесет филиала на „СБР-НК“ ЕАД по осем обособени позиции

Дата: 11 април 2016 г. Номер в АОП:727199
6 април, 2016

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 06 април 2016 г. Номер в АОП:726003

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“