16 септември, 2015

Строително-ремонти дейности в стационар на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиал Овча могила

Дата: 16 септември 2015 г. Номер в АОП:688013
7 септември, 2015

Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01.08-31.08.2015 г

Дата: 07 септември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01.08-31.08.2015 г
11 август, 2015

Строително-ремонтни дейности в стационар на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиал Наречен

Дата: 11 август 2015 г. Номер в АОП:681946
26 юни, 2015

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 26 юни 2015 г. Номер в АОП: 674580

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“