17 ноември, 2017

Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Момин проход, Овча могила и Вършец

Дата: 17 ноември 2017 г. Номер в АОП:9070462
5 юни, 2017

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 05 юни 2017 г. Номер в АОП:9064956
26 април, 2017

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 26 април 2017 г. Номер в АОП:9063705
7 февруари, 2017

Предоставяне на счетоводни услуги на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Вършец

Дата: 07 февруари 2017 г. Номер в АОП:9061239