„Програма за долекуване и рехабилитация на пациенти, преболедували КОВИД-19 И С ПОСТ-КОВИД 19 СИМПТОМИ“

БАСЕЙН ВЪНШЕН

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,
“СБР-НК“ ЕАД предоставя възможност за ползване на „Програма за долекуване и рехабилитация на пациенти, преболедували КОВИД-19 И С ПОСТ-КОВИД 19 СИМПТОМИ“ до утвърждаването и финансирането от страна на Министерство на здравеопазването. Гражданите ще могат да се
възползват от Програмата по цени на Комплексна здравна услуга за съответния филиал.
В условия на пандемия филиалите на „СБР-НК“ ЕАД Ви гарантират качествена и ефективна профилактика и рехабилитация.
Остават активни всички обявени телефони за контакт и електронни пощи.
Бъдете здрави и Ви очакваме!