Промоционални пакети за филиал Поморие

Аква терапия Поморие

филиал ПОМОРИЕ

от 15.10. 2022г. – до 15. 04.2023г.

– Пакет КЗУ – 3 дневен – 186,00 лв.

Стойността на пакета е за едно лице и за ден престой
включва: 4бр. процедури по предписание на
рехабилитационния екип в зависимост от заболяването;
лечебно хранене / закуска, обяд, вечеря /; нощувка.

За контакт:
филиал Поморие – тел. 0596 / 2 41 50;
Централен офис на „СБР-НК” ЕАД – 02/9803552; 9873176;
0887303100