Рамково споразумение за упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 31 август 2022 г. 

Обявление за приключил договор

Дата и час на публикуване: 2022-08-31 16:02:01
Изтегли документ

Дата: 09 август 2022 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2022-08-09 11:45:35
Изтегли документ

Дата: 09 август 2022 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2022-08-09 11:43:57
Изтегли документ

Дата: 09 август 2022 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2022-08-09 11:44:17
Изтегли документ

Дата: 09 август 2022 г. 

Приложение №2-Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2022-08-09 11:44:40
Изтегли документ

Дата: 09 август 2022 г. 

Приложение №3-Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2022-08-09 11:45:18
Изтегли документ

Дата: 05 юли 2022 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2022-07-05 15:58:07
Изтегли документ

Дата: 05 юли 2022 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2022-07-05 15:57:48
Изтегли документ

Дата: 05 юли 2022 г. 

Протокол №1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2022-07-05 15:57:24
Изтегли документ

Дата: 29 юни 2022 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2022-06-29 16:42:46
Изтегли документ

Дата: 09 юни 2022 г. 

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2022-06-09 15:17:08
Изтегли документ

1. Покана

Дата и час на публикуване: 2022-06-09 15:17:35
Изтегли документ

2.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2022-06-09 15:20:07
Изтегли документ

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2022-06-09 15:20:23
Изтегли документ

4.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2022-06-09 15:20:44
Изтегли документ

5.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2022-06-09 15:20:59
Изтегли документ

6.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2022-06-09 15:21:14
Изтегли документ

Дата: 02 юли 2021 г. 

Обявление за приключване на договор за съставяне на комплексен доклад

Дата и час на публикуване: 2021-07-02 11:39:17
Изтегли документ

Дата: 27 май 2021 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2021-05-27 11:03:02
Изтегли документ

Дата: 27 май 2021 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2021-05-27 11:01:50
Изтегли документ

Дата: 27 май 2021 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2021-05-27 11:02:12
Изтегли документ

Дата: 27 май 2021 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2021-05-27 11:02:25
Изтегли документ

Дата: 27 май 2021 г. 

Приложение № 3 -Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2021-05-27 11:02:43
Изтегли документ

Дата: 21 април 2021 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2021-04-21 12:58:36
Изтегли документ

Дата: 21 април 2021 г. 

Доклад от работата на комисията за вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2021-04-21 12:58:13
Изтегли документ

Дата: 21 април 2021 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2021-04-21 12:57:47
Изтегли документ

Дата: 16 април 2021 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2021-04-16 12:03:17
Изтегли документ

Дата: 12 април 2021 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията за вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2021-04-12 14:48:30
Изтегли документ

Дата: 07 април 2021 г. 

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 11:27:54
Изтегли документ

1.Покана

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 11:28:30
Изтегли документ

2.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 11:29:04
Изтегли документ

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 11:29:20
Изтегли документ

4.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 11:29:36
Изтегли документ

5.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 11:29:49
Изтегли документ

6.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 11:30:00
Изтегли документ

Дата: 04 ноември 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-11-04 11:19:59
Изтегли документ

Дата: 04 ноември 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-11-04 11:18:24
Изтегли документ

Дата: 04 ноември 2020 г. 

Приложение № 1-Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-11-04 11:18:58
Изтегли документ

Дата: 04 ноември 2020 г. 

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-11-04 11:19:20
Изтегли документ

Дата: 04 ноември 2020 г. 

Приложение № 3 -Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-11-04 11:19:38
Изтегли документ

Дата: 09 октомври 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител за вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2020-10-09 12:10:01
Изтегли документ

Дата: 09 октомври 2020 г. 

Доклад от работата на комисията за вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2020-10-09 12:07:39
Изтегли документ

Дата: 09 октомври 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2020-10-09 12:07:01
Изтегли документ

Дата: 05 октомври 2020 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-10-05 14:32:33
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията за вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2020-09-25 16:16:50
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:29:41
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

1.Покана

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:30:23
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

2.1.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:30:41
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

2.2.5 бр. КСС

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:31:22
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:31:37
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

4.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:31:54
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

5.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:32:10
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

6.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 13:32:24
Изтегли документ

Дата: 31 август 2020 г. 

Решение за преустановяване на вътрешен конкурентен избор

Дата и час на публикуване: 2020-08-31 11:31:24
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г. 

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:47:20
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г. 

1.Покана

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:47:44
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г. 

2.1.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:47:59
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г.

2.2.КСС

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:58:44
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г. 

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:48:58
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г. 

4.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:49:21
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г. 

5.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:49:38
Изтегли документ

Дата: 20 август 2020 г. 

6.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-08-20 15:49:51
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 11:00:07
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:57:30
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 1-Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:57:53
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 2-Предложение за изпълнение на първия потенциален изпълнител – първа част

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:58:28
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 2-Предложение за изпълнение на първия потенциален изпълнител – втора част

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:58:47
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 2-Предложение за изпълнение на втория потенциален изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:59:12
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение на първия потенциален изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:59:31
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение на втория потенциален изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:59:47
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 11:16:00
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2020 г. 

Протокол №3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 11:15:17
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2020 г. 

Протокол №2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 11:14:49
Изтегли документ

Дата: 17 февруари 2020 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-02-17 13:00:47
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Протокол №1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 11:39:17
Изтегли документ

Дата: 18 ноември 2019 г. 

Съобщение на основание чл.53 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:03:48
Изтегли документ

Дата: 31 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0015

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:26
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:38
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:52
Изтегли документ

3.Пълно описание на предмета на поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:05
Изтегли документ

4.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:18
Изтегли документ

5.Методика

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:32
Изтегли документ

6.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:45
Изтегли документ

7.Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:58
Изтегли документ

8. Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:12
Изтегли документ

9.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:23
Изтегли документ

10. Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:38
Изтегли документ

11. Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:51
Изтегли документ