Рамково споразумение за упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 12 май 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 11:00:07
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:57:30
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 1-Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:57:53
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 2-Предложение за изпълнение на първия потенциален изпълнител – първа част

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:58:28
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 2-Предложение за изпълнение на първия потенциален изпълнител – втора част

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:58:47
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 2-Предложение за изпълнение на втория потенциален изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:59:12
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение на първия потенциален изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:59:31
Изтегли документ

Дата: 12 май 2020 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение на втория потенциален изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-12 10:59:47
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 11:16:00
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2020 г. 

Протокол №3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 11:15:17
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2020 г. 

Протокол №2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 11:14:49
Изтегли документ

Дата: 17 февруари 2020 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-02-17 13:00:47
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2020 г. 

Протокол №1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 11:39:17
Изтегли документ

Дата: 18 ноември 2019 г. 

Съобщение на основание чл.53 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:03:48
Изтегли документ

Дата: 31 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0015

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:26
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:38
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:52
Изтегли документ

3.Пълно описание на предмета на поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:05
Изтегли документ

4.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:18
Изтегли документ

5.Методика

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:32
Изтегли документ

6.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:45
Изтегли документ

7.Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:58
Изтегли документ

8. Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:12
Изтегли документ

9.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:23
Изтегли документ

10. Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:38
Изтегли документ

11. Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:51
Изтегли документ