Дата: 21 юли 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:41:18
Изтегли документ

Дата: 21 юли 2020 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:40:56
Изтегли документ

Дата: 21 юли 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:40:39
Изтегли документ

Дата: 21 юли 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:40:09
Изтегли документ

Дата: 16 юли 2020 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-07-16 16:49:51
Изтегли документ

Дата: 11 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0007

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:42:35
Изтегли документ

1. Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:42:51
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:03
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:28
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:38
Изтегли документ

5.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:50
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:09
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:20
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:32
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:43
Изтегли документ

10.Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:58
Изтегли документ