Дата: 10 юни 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-06-10 13:09:58
Изтегли документ

Дата: 10 юни 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-06-10 13:09:41
Изтегли документ

Дата: 10 юни 2019 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-06-10 13:08:45
Изтегли документ

Дата: 10 юни 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-06-10 13:08:21
Изтегли документ

Дата: 04 май 2019 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-06-04 14:04:06
Изтегли документ

Дата: 22 май 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-05-22 10:18:36
Изтегли документ

Дата: 19 април 2019 г. 

Отговор на искане за разяснение от 19.04.2019 г

Дата и час на публикуване: 2019-04-19 13:51:35
Изтегли документ

Дата: 09 април 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0006

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:23:21
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:18
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:30
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:45
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:59
Изтегли документ

5.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:13
Изтегли документ

6. Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:25
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:37
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:50
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:23:05
Изтегли документ