ВЕЛИНГРАД – 5-дневен пакет КЗУ „Мини”

velingradsgrada

филиал ВЕЛИНГРАД
/ 5-дневен пакет КЗУ „Мини” /

Цени за ден престой, както следва:
– в стая І А* категория – 30,00лв.
– в стая І А категория – 25,00лв.
– в стая ІІ-ра категория – 20,00лв.
Стойността на ден престой по пакета е за едно лице
и включва: нощувка в съответната категория стая,
трикратно хранене и ползване на една балнеолечебна
процедура .
Пакетът се отнася само за пациенти при
провеждане на извънболнична физикална
терапия и рехабилитация.

За контакт:
филиал Велинград – тел. 0359/ 5 33 59