Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:20:02
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:20:19
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:21:17
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:21:40
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:21:56
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:22:11
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:22:31
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техничаска спецификация за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:22:47
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:23:03
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:23:27
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:23:42
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:23:57
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:24:21
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:24:35
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:24:50
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:25:09
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:25:23
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:25:37
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:25:57
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:26:15
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:26:29
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №15

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:26:47
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение №1 – Техническа спецификация за обособена позиция №15

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:27:02
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №15

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:27:17
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №17

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:27:36
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №17

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:27:48
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №17

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:28:05
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №19

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:28:27
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №19

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:28:42
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №19

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:28:56
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №21

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:29:42
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №21

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:29:57
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №21

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:30:14
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №23

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:30:32
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №23

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:30:49
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №23

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:31:04
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция № 25

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:31:23
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция № 25

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:31:39
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция № 25

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:31:57
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Договор за обособена позиция № 27

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:32:16
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция № 27

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:32:30
Изтегли документ

Дата: 25 септември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция № 27

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:32:47
Изтегли документ

Дата: 30 август 2018 г. 

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-08-30 15:17:30
Изтегли документ

Дата: 23 юли 2018 г. 

Информация за удължаване на първоначния срок за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2018-07-23 13:18:59
Изтегли документ

Дата: 12 юли 2018 г. 

Информация за публикувана обява

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:03:50
Изтегли документ

Дата: 12 юли 2018 г. Номер в АОП:9078399

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:01:49
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:02:03
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:02:22
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:02:36
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:02:49
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:03:08
Изтегли документ

Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 11:03:25
Изтегли документ