Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД по тринадесет обособени позиции.

Дата: 11 октомври 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2017 г

Дата: 02 октомври 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 г

Дата: 13 септември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2017 г

Дата: 08 септември 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 г.

Дата: 14 август 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2017 г

Дата: 13 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2017 г

Дата: 14 юни 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2017 г

Дата: 16 май 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2017 г

Дата: 10 април 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2017 г

Дата: 14 март 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.02-28.02.2017 г

Дата: 14 февруари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2017 г

Дата: 17 януари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2016 г

Дата: 13 декември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2016 г

Дата: 16 ноември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2016 г

Дата: 11 октомври 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2016 г.

Дата: 16 септември 2916 г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП -2004 за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г

Дата: 02 август 2016 г. Договор за обособени позиции №№ 1, 4, 6, 8, 9, 12

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации_обособена позиция 1

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение  обособена позиция 1

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 1

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации_обособена позиция 4

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение_обособена позиция 4

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение_обособена позиция 4

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 6

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 6

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 6

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 8

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 8

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 8

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1-Техническа спецификации_обособена позиция 9

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение_обособена позиция 9

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 9

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации_обособена позиция 12

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 12

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение_обособена позиция 12

Дата: 02 август 2016 г. Договор за обособена позиция 2

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 2

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 2

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 2

Дата: 02 август 2016 г. Договор за обособена позиция 11

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 11

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 11

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 11

Дата: 02 август 2016 г. Договор за обособени позиции: №№ 3, 5, 7, 10,13

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1- Технически спецификации обособена позиция 3

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 3

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 3

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 5

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 5

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 5

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 7

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 7

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 7

Дата: 02 август 2016 г.Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 10

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 10

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 10

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 1 – Технически спецификации обособена позиция 13

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение обособена позиция 13

Дата: 02 август 2016 г. Приложение № 3 – Ценово предложение обособена позиция 13

Дата: 15 юли 2016 г. Протокол от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите.

Дата: 08 април 2016 г. Номер в АОП:9052292

Титулна страница;

Публична покана;

Приложение 1_Технически спецификации.xls;

Приложение 2_Методика за оценка;

Приложение 3_Проект на договор;

Данни за лицето;

Техническо предложение;

Ценово предложение;

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП;

Декларация за липса на свързаност;

Декларация за видовете работи;

Списък на услугите;

Декларация с посочване на образованието …