Авариен неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и помощни помещения към Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово

Дата: 25 февруари 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:47:04
Изтегли документ

Дата: 25 февруари 2019 г. 

Приложение № 1 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:47:34
Изтегли документ

Дата: 25 февруари 2019 г. 

Приложение № 2 – Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:48:04
Изтегли документ

Дата: 12 февруари 2019 г. 

Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите

Дата и час на публикуване: 2019-02-12 16:17:17
Изтегли документ

Дата: 21 декември 2018 г. 

Информация за публикувана Обява

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:29:32
Изтегли документ

Дата: 21 декември 2018 г. Номер в АОП:9084501

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:12:32
Изтегли документ

2.Обява

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:12:52
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:14:42
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:14:56
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:15:17
Изтегли документ

6.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:15:32
Изтегли документ

7.Оферта-образец

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:15:48
Изтегли документ

8.Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-12-21 13:16:02
Изтегли документ