Договаряне без предварително обявление

Дата: 15 март 2023 г. 

Обявление за приключил договор

Дата и час на публикуване: 2023-03-15 11:47:15
Изтегли документ

Дата: 03 август 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-08-03 10:32:41
Изтегли документ

Дата: 03 август 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-08-03 10:31:59
Изтегли документ

Дата: 03 август 2020 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-08-03 10:32:23
Изтегли документ

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0011

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:14:03
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:14:16
Изтегли документ

2.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:14:31
Изтегли документ

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:15:22
Изтегли документ
12 юни, 2020

Следгаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0011
8 май, 2020

Доставка на горива:Газьол за промишлени и комунални цели с код по CPV 09134000-7

Дата: 08 май 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0006
6 януари, 2020

Доставка на горива за ДВГ: Бензин А95 Н и Евродизел

Дата: 06 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0001
13 май, 2019

Доставка на природен газ за отопление за обект: „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ за филиали Хисаря, Баня Карлово и Поморие

Дата: 13 май 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0009