Договаряне без предварително обявление

Дата: 12 февруари 2019 г. 

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2019-02-12 12:49:51
Изтегли документ

Дата: 29 май 2018 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 10:46:01
Изтегли документ

Дата: 29 май 2018 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 10:45:30
Изтегли документ

Дата: 29 май 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 10:44:59
Изтегли документ

Дата: 25 април 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0005

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:03:28
Изтегли документ

Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:03:46
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:04:04
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:06:34
Изтегли документ
25 април, 2018

Надграждане на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 25 април 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0005
22 декември, 2017

Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата:22 декември 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0012
11 юли, 2017

Следгаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ на „СБР-НК“ ЕАД София

Дата: 11 юли 2017 г. Номер в АОП: 00120-2017-0007
22 юни, 2017

Доставка на горива: Газьол за промишлени и комунални цели с код CPV 09134000-7

Дата: 22 юни 2017г. Номер в АОП:00120-2017-0006