Дата: 11 януари 2024 г. 

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2024-01-11 14:36:42
Изтегли документ

Дата: 30 юни 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-06-30 13:33:40
Изтегли документ

Дата: 30 юни 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-30 13:33:18
Изтегли документ

Дата: 08 май 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0006

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-05-08 13:15:09
Изтегли документ

Решение

Дата и час на публикуване: 2020-05-08 13:15:32
Изтегли документ