Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 август 2023 г. 

Обявление за приключил договор

Дата и час на публикуване: 2023-08-08 13:52:25
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-07-08 10:59:02
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-07-08 10:57:55
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2020 г. 

Приложение № 1- Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-07-08 10:58:20
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2020 г. 

Приложение № 2-Предложение за изпълнение на поръчката

Дата и час на публикуване: 2020-07-08 10:58:39
Изтегли документ

Дата: 28 май 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-28 16:38:54
Изтегли документ

Дата: 28 май 2020 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-28 16:38:35
Изтегли документ

Дата: 28 май 2020 г. 

Протокол №3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-28 16:38:15
Изтегли документ

Дата: 28 май 2020 г. 

Протокол №2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-28 16:37:57
Изтегли документ

Дата: 28 май 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-28 16:37:33
Изтегли документ

Дата: 22 май 2020 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-05-22 11:22:56
Изтегли документ

Дата: 27 април 2020 г . 

Съобщение на основание чл. 53 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-04-27 15:07:16
Изтегли документ

Дата: 31 март 2020 г. 

Съобщение на основание чл.53 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-03-31 15:18:18
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0004

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:45:27
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:45:40
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:45:53
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:46:20
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на оферта

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:46:32
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:46:45
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:47:00
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:47:14
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:47:35
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:47:50
Изтегли документ