Дата: 03 август 2018 г. 

Съобщение на основание чл. 110, ал.1, т.8 във връзка с чл.195 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:36:12
Изтегли документ

Дата: 25 юни 2018 г. 

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:18:12
Изтегли документ

Дата: 25 юни 2018 г. Номер в АОП:9077672

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:16:16
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:16:34
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:16:50
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:17:16
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:17:33
Изтегли документ

Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:17:44
Изтегли документ