Доставка на природен газ за отопление за обект: „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ за филиали Хисаря, Баня Карлово и Поморие

Дата: 12 юли 2023 г. 

Обявление за приключил договор

Дата и час на публикуване: 2023-07-12 13:04:52
Изтегли документ

Дата: 17 юни 2019 г.

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-06-17 12:16:15
Изтегли документ

Дата: 17 юни 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-06-17 12:01:52
Изтегли документ

Дата: 13 май 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0009

Решение

Дата и час на публикуване: 2019-05-13 15:00:18
Изтегли документ