Филиал Вършец Цени за кратковременен престой

varshec5

ЗА ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ

КРАТКОВРЕМЕНЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ / НОЩУВКА/

С МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ

– в апартамент* – бл. А / с 2 легла / – 50,00 лв.
– в апартамент* – бл. А / с 1 легло / – 45,00 лв.
– в апартамент* с водно легло – бл. Б / с 2 легла / – 50,00 лв.
– в апартамент* – бл. Б / с 2 легла / – 50,00 лв.
– в стая І А* категория – бл. А / с 2 легла / – 39,00 лв.
– в стая І А* категория – бл. Б / с 2 легла / – 39,00 лв.
– в стая І А* категория – бл. Б / с 3 легла / – 39,00 лв.
– в стая ІА категория – бл. Б / с 2 – 3 легла / – 39,00 лв.
– в стая І* категория – бл. А / с 2 -3 легла / – 31,00 лв.
– в стая І-ва категория – бл. А / с 2 -3 легла / – 17,00 лв.

За контакт:
филиал Вършец – тел. 09 527 / 22 58; 0878492300