Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 09 юли 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 15:21:13
Изтегли документ

Дата: 09 юли 2019 г. 

Приложение № 1 -Технически спецификации за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 15:21:44
Изтегли документ

Дата: 09 юли 2019 г. 

Приложение № 2 -Оферта за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 15:22:46
Изтегли документ

Дата: 09 юли 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 15:23:07
Изтегли документ

Дата: 09 юли 2019 г. 

Приложение № 1 -Технически спецификации за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 15:23:33
Изтегли документ

Дата: 09 юли 2019 г. 

Приложение № 2 -Оферта за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 15:23:52
Изтегли документ

Дата: 02 юли 2019 г. 

Съобщение на основание чл. 110, ал.1, т.1 и т.4 във връзка с чл.195 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-02 13:52:50
Изтегли документ

Дата: 11 юни 2019 г. 

Протокол за разглеждане и оценка на офертите

Дата и час на публикуване: 2019-06-11 13:43:21
Изтегли документ

Дата: 24 април 2019 г. 

Информация за публикувана Обява за удължаване на срока за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2019-04-24 09:56:22
Изтегли документ

Дата: 08 април 2019 г. 

Информация за публикувана Обява в профила на купувача

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:11:28
Изтегли документ

Дата: 08 април 2019 г. Номер в АОП:9087262

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:07:44
Изтегли документ

2. Обява

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:09:17
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:09:29
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:09:40
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:09:51
Изтегли документ

6. Декларация по чл.192, ал.3, във връзка с чл.54, ал.1, т.1,2 и7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:10:10
Изтегли документ

7. Декларация по чл.192, ал.3, във връзка с чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.60,ал.2 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:10:22
Изтегли документ

8.Оферта-Образец за ОП 1

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:10:34
Изтегли документ

9.Оферта-Образец за ОП_2-5

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:10:47
Изтегли документ