Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Наречен, Хисаря, Сандански и Баня Карлово.

Дата: 02 юли 2020 г. 

Съобщение на основание чл.193 във връзка с чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-07-02 12:10:29
Изтегли документ

Дата: 23 юни 2020 г. 

Информация за публикувана Обява за удължаване на срока за подаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2020-06-23 10:33:38
Изтегли документ

Дата: 11 юни 2020 г. 

Информация за публикувана Обява в профила на купувача

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:10:55
Изтегли документ

Дата: 11 юни 2020 г. Номер в АОП: 9099495

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:06:54
Изтегли документ

2. Обява

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:08:38
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:08:48
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:08:59
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:09:12
Изтегли документ

6. Декларация по чл.192, ал.3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:09:24
Изтегли документ

7. Декларация по чл.192, алl. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:09:36
Изтегли документ

8.Образец на оферта

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 14:09:47
Изтегли документ