Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 04 октомври 2019 г. 

Договор за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 12:02:43
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2019 г. 

Приложение № 1 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 12:03:50
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2019 г. 

Приложение № 2 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 12:04:09
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2019 г. 

Договор с 1-подизпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 12:04:25
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2019 г. 

Договор с 2-подизпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 12:04:43
Изтегли документ

Дата: 04 октомври 2019 г. 

Договор с 3-подизпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 12:05:05
Изтегли документ

Дата: 19 авгуДата: 04 октомври 2019 г. ст 2019 г. 

Протокол за разглеждане и оценка на офертите

Дата и час на публикуване: 2019-08-19 15:01:04
Изтегли документ

Дата: 24 юли 2019 г. 

Информация за публикувана Обява за удължаване срока за подаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2019-07-24 10:21:10
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2019 г. 

Информация за публикувана Обява

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:23:36
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП: 9090013

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:20:55
Изтегли документ

2. Обява

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:06
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:20
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:33
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:45
Изтегли документ

6. Декларация по чл.l. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:57
Изтегли документ

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:22:08
Изтегли документ

9.Образец на оферта ОП–1-3

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:22:21
Изтегли документ