Предоставяне на счетоводни услуги на „СБР-НК“ ЕАД-филиал Вършец.

Дата: 10 април 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 г

Дата: 10 април 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2017 г

Дата: 14 февруари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2017 г

Дата: 17 януари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2016 г

Дата: 13 декември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2016 г

Дата: 16 ноември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2016 г

Дата: 11 октомври 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2016 г.

Дата: 16 септември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП-2004 за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г

Дата: 18 август 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП-2004 г. за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2016 г.

Дата: 15 юли 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2016 г.

Дата: 13 юни 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г.

Дата: 17 март 2016 г. Договор.

Дата: 17 март 2016 г. Приложение № 1 – Ценово предложение;

Дата: 17 март 2016 г. Приложение № 2 – Техническо предложение;

Дата: 17 март 2016 г. Приложение № 3 – Технически спецификации.

Дата: 19 февруари 2016 г. Протокол от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 3 февруари 2016 г. Номер в АОП:9050091

Титулна

Публична покана

Технически спецификации

Методика за оценка

Проект на договор

Данни за лицето

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП

Декларация за липса на свързаност

Декларация за видовете работи

Декларация по по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения …

Декларация списък на служителите

Декларация по чл. 51, t. 8 ot ZOP