Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата: 08 август 2023 г. 

Обявление за приключил договор

Дата и час на публикуване: 2023-08-08 13:58:40
Изтегли документ

Дата: 01 юли 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-07-01 13:50:19
Изтегли документ

Дата: 01 юли 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-07-01 13:45:15
Изтегли документ

Дата: 01 юли 2020 г. 

Приложение № 1-Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-07-01 13:45:37
Изтегли документ

Дата: 01 юли 2020 г. 

Приложение № 2-Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2020-07-01 13:46:00
Изтегли документ

Дата: 01 юли 2020 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-07-01 13:46:17
Изтегли документ

Дата: 03 юни 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-06-03 16:31:38
Изтегли документ

Дата: 03 юни 2020 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-06-03 16:31:19
Изтегли документ

Дата: 03 юни 2020 г. 

Протокол от проведените преговори с третия участник

Дата и час на публикуване: 2020-06-03 16:31:01
Изтегли документ

Дата: 03 юни 2020 г. 

Протокол от проведените преговори с втория участник

Дата и час на публикуване: 2020-06-03 16:30:43
Изтегли документ

Дата: 03 юни 2020 г. 

Протокол от проведените преговори с първия участник

Дата и час на публикуване: 2020-06-03 16:30:18
Изтегли документ

Дата: 28 май 2020 г. 

Съобщение за отваряне на офертите на участниците

Дата и час на публикуване: 2020-05-28 14:52:21
Изтегли документ

Дата: 19 март 2020 г. 

Повторна покана

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 13:51:44
Изтегли документ

Дата: 04 март 2020 г. Номер в АОП: 00120-2020-0005

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:24:33
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:24:46
Изтегли документ

2.Покана за участие

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:24:59
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:27:13
Изтегли документ

4.Указания за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:28:54
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:29:48
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:30:30
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение на поръчката

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:30:58
Изтегли документ

8.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:31:37
Изтегли документ

9.Опис на представените документи

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 13:32:16
Изтегли документ