19 юни, 2015

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР – НК” ЕАД

Дата: 19 юни 2015 Номер в АОП:  672519
18 юни, 2015

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР – НК” ЕАД

Дата: 18 юни 2015  Номер в АОП: 672381

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“