13 април, 2016

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД-филиал Банкя

Дата: 13 април 2016 г. Номер в АОП:9052710
12 април, 2016

Доставка на 140 броя телевизори за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 12 април 2016 г. Номер в АОП:9052495
8 април, 2016

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД по тринадесет обособени позиции.

Дата: 08 април 2016 г. Номер в АОП:9052292
8 април, 2016

Строително-ремонти дейности на водолечебен сектор за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня.

Дата: 08 април 2016 г. Номер в АОП:9052274

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки и публични покани, моля използвайте старата страница „Профил на купувача“