21 март, 2016

Промяна на трасе за топла минерална вода – вкопаване в земята на надземна част за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД – филиал Овча могила.

Дата: 21 март 2016 г. Номер в АОП:9051514
18 март, 2016

Строително-ремонтни дейности на водолечебен сектор за нуждите на „СБР-НК“ЕАД, филиал Павел баня.

Дата: 18 март 2016 г. Номер в АОП:9051478
18 март, 2016

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД- филиал Банкя.

Дата: 18 март 2016 г. Номер в АОП: 9051468
18 март, 2016

Основен ремонт изграждане на стаи със санитарен възел – 27 бр. за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисаря.

Дата: 18 март 2016 г. Номер в АОП:9051458

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки и публични покани, моля използвайте старата страница „Профил на купувача“