5 февруари, 2016

Изграждане санитарни възли в стаи на II етаж в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД-филиал Баня Карлово.

Дата: 5 февруари 2016 г. Номер в АОП: 9050162
3 февруари, 2016

Предоставяне на счетоводни услуги на „СБР-НК“ ЕАД-филиал Вършец.

Дата: 3 февруари 2016 г. Номер в АОП:9050091
6 ноември, 2015

Доставка на медицински колаген и медицински гел за извършване на лечебна магнитофореза за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 6 ноември 2015 г. Номер в АОП:9047389
2 септември, 2015

Доставка на работно облекло за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 02 септември 2015 г. Номер в АОП: 9045491

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки и публични покани, моля използвайте старата страница „Профил на купувача“