19 август, 2015

Доставка на спално бельо за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 19 август 2015 г. Номер в АОП:9045005
6 юли, 2015

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД – филиал Банкя

Дата:06 юли 2015 г. Номер в АОП: 9043543
18 юни, 2015

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР -НК” ЕАД

Дата: 18 юни 2015  Номер в АОП: 9042914
5 юни, 2015

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР – НК” ЕАД филиал Кюстендил.

Дата: 5 юни 2015  Номер в АОП: 9042532

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки и публични покани, моля използвайте старата страница „Профил на купувача“